Muziek


Sinds de oprichting in 2004 heeft Kopanica duurzame banden ontwikkeld met Roemeense, Griekse en Bulgaarse muzikanten, wat heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van een rijk uitwisselingen bevorderend netwerk. We merken dat de impact hiervan zich uitspreidt tot ver buiten de institutionele grenzen van de vzw.

De drijvende kracht achter onze actie is altijd de honger geweest naar het verkennen van andere culturen, naar het erkennen en respecteren van diversiteit, en dit door middel van de verspreiding van traditionele muziek.

Vandaag zetten we ons engagement voort door kunstenaars uit de Balkan te verwelkomen, maar ook door de mobiliteit van jonge Belgische kunstenaars naar de Balkan te bevorderen.

In Brussel is Kopanica vzw betrokken bij de productie van tal van muzikale en multiculturele creaties, met name voor het Balkan Trafik Festival en de Bozar, het Paleis voor Schone Kunsten in Brussel. We onthouden met name het Brussels Underground-project, waarvoor we Diaspora-artiesten uit het Brusselse landschap samenbrachten: straatmuzikanten, huwelijksmuzikanten, dansers en dansers die het land van herkomst verlieten, en tevens de Zongora-groep die jonge kunstenaars van Roma-afkomst en Belgische kunstenaars samenbracht.

Via haar activiteiten in het domein van muziekverspreiding en -onderricht, met name aan de Brusselse Academie voor Wereldmuziek opgericht door de vereniging Muziekpublique en het Molière-Theater, moedigt Kopanica vzw de muzikale creatie van jonge Belgische artiesten aan.

Maar we zijn ook partners van projecten in het buitenland: het culturele huis genaamd « Roata Stelelor Valea Beicii » in het Roemeense dorp Beica de Jos in Transsylvanië, en de « Balkan Summer Seminars” die u onderdompelen in de praktijk van traditionele muziek in het kloppende hart van de Balkan dorpen, in het gezelschap van lokale muzikanten.

Door dit komen en gaan tussen Brussel en de Balkanlanden werd in 2016 het Brussels Balkan Orchestra opgericht. Een groep jonge artiesten wiens repertoire van traditionele muziek een uitgereikte hand is naar mensen en culturen uit de Balkan.