banner

Kopanica is een vzw die in Brussel gevestigd is en bestaat sinds 2004. De vzw heeft tot doel de verwezenlijking, creatie, uitvoering en verspreiding van evenementen of artistieke werken van Belgische of buitenlandse kunstenaars, met inbegrip van live-optredens, concerten, theaterstukken, plastische of visuele werken. De vereniging ziet culturele actie als een actie die verbinding schept en een sociale dimensie heeft. De door de vereniging opgezette activiteiten om haar doel na te streven zijn de volgende: organisatie en produktie van evenementen, concerten, voorstellingen en plastische en visuele werken, organisatie van artistieke opleidingen en cursussen, promotie en distributie van concerten, voorstellingen en plastische en visuele werken.

Concreet zijn de werkzaamheden van de vereniging gebaseerd op twee assen:

-As 1, “het hart van de vereniging”, dat zijn activiteiten concentreert op artistieke creatie en banden met de Balkanculturen, door de organisatie van concerten, workshops, masterclasses en internationale uitwisselingen met partners in de Balkan. Deze vinden voornamelijk in België plaats, maar ook in het buitenland. Deze as stond in 2004 aan de wieg stond van de vzw, Nicolas Hauzeur is er de artistieke directeur van.

– As 2 van de vzw, die de “favoriete coups de coeur” van de vzw groepeert, is ontwikkeld sinds 2017 en bevordert projecten van jonge Brusselse kunstenaars door hen steun voor productie De vereniging biedt zo onder meer onderdak aan het theatergezelschap La Pigeonnière, Materia Prima, het collectief Makrâl, de P.E.P.S.-club en het dansproject Swing Connects.